Książki Książki dla chłopca Książki dla dzieci Książki dla dziewczynki Podręczniki

Zeszyty ćwiczeń, wspomagające naukę – “Śladami przeszłości 3”

Historia to jeden z ważniejszych przedmiotów nauczanych w szkole. Młodzież rozpoczyna zaznajamianie się z własną tożsamością narodową, w ramach niniejszych zajęć oraz trudnymi dziejami ludzkości poprzez kolejne epoki: prehistoria, starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne oraz czasy współczesne, poczynając już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Następnie kontynuuje lekcje oraz poznawanie następujących po sobie epok poprzez wszystkie kolejne klasy tego etapu edukacyjnego aż do szkoły średniej włącznie. Nauka historii to nie tylko wiedza o tym, co się wydarzyło na świecie oraz w Polsce, ale praktyczne informacje kim jest człowiek, co osiągnął na przestrzeni lat, czym się kierował, jak się rozwijaliśmy jako ludzkość, co zyskaliśmy, a co straciliśmy. Ważne, by już na początkowym etapie edukacji rozbudzać w młodych ludziach głód wiedzy oraz chęć poszukiwań. Pomocne mogą być w tym ćwiczenia z serii  “Śladami przeszłości 3” autorstwa Iwony Janickiej. Praktyczne zeszyty ćwiczeń odwołujące się do zawartych w podręczniku treści, pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę, dzięki ciekawym i angażującym zadaniom.

Informacje szczegółowe o zeszytach ćwiczeń “Śladami przeszłości 3”

Ćwiczenia  “Śladami przeszłości 3” autorstwa Iwony Janickiej opublikowane zostały przez wydawnictwo Nowa Era. Niniejsza pozycja to zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum, wydany w języku polskim, zawierający 120 stron zadań, tabel, map, tekstów źródłowych oraz szeregu innych metod, wspomagających przyswajanie wiedzy historycznej przez uczniów ostatniej klasy gimnazjum. Prezentowane w nim treści ściśle odpowiadają zawartym w podręczniku materiałom.

Co znajduje się w zeszycie ćwiczeń  “Śladami przeszłości 3” Iwony Janickiej?

Zeszyt ćwiczeń autorstwa Iwony Janickiej skupia się na przygotowaniu uczniów do uzyskania pozytywnych wyników na egzaminie wieńczącym ten etap edukacji. W tym celu umieszczono w nim zadania, ułatwiające zapamiętanie oraz przyswojenie poszczególnych treści oraz syntezę omawianych wcześniej zagadnień.

Zastosowane formy ćwiczeniowe obejmują m.in:

– analizę tekstów źródłowych,

– analizę map historycznych,

– łączenie wskazanych zdarzeń historycznych z odpowiadającą im epoką.

 

Poszczególne zadania ściśle nawiązują do wymagań, jakie nakłada przygotowanie się do egzaminów, a jednocześnie pozwala na praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Trzecioklasiści rozwiązują krzyżówki historyczne, łączą informacje obrazkowe z tekstowymi oraz uzupełniają brakujące w tekście słowa.  “Śladami przeszłości 3” to doskonała metoda na powtarzanie materiału.